Money Diary #51 – Các vấn đề rủi ro khi đầu tư Trái phiếu và những gì Nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cảnh giác

Hiện trạng thị trường Trái Phiếu hiện tại qua góc nhìn của Mina Chung và những lưu ý mà các Nhà đầu tư nhỏ lẻ nên biết.

Mời bạn cùng xem!

Money Diary #51: Các vấn đề rủi ro khi đầu tư Trái phiếu & những gì Nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cảnh giác

Hiện trạng thị trường Trái Phiếu hiện tại qua góc nhìn của Mina Chung và những lưu ý mà các Nhà đầu tư nhỏ lẻ nên biết. Mời bạn cùng xem! ————— 📌 Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình. #MoneyWithMina #MinaChung #AnTamTaiChinh #MoneyDiary

Posted by Money With Mina on Thursday, January 5, 2023

Money Diary là chuỗi video 03 phút được phát hành vào Chủ Nhật hàng tuần. Series sẽ mang đến những kiến thức cần biết, mẹo hay và các kinh nghiệm mà Mina đã thực hành trên hành trình an tâm tài chính của mình.

– Money With Mina team